22 januar 2015

Jeg har tabt min Næringsvej


Mit bo er opgivet til rettens behandling. Det første idømtes ved Danmarks øverste domstol. Det sidste var min pligt mod mine kreditorer, hvoraf flere er mine højt agtede velyndere. For at ernære mig og mine udgiver jeg Dagen og Politivennen. Jeg tilbyder også min tjeneste for alle de, der ønsker noget oversat fra engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk eller russisk. Det var altid min hensigt at begave og behage mine medborgere. Deres yndest vil, håber jeg, også i fremtiden kaste et blomst på min levevej!

K. H. Seidelin


(Politivennen nr. 368, 11. maj 1805, s. 5845-5846)Redacteurens Anmærkning

Politivennens udgiver og journalist, K. H. Seidelin var flere gange i konflikt med myndighederne. I 1805 blev han fradømt retten til at kalde sig bogtrykker. Ikke pga Politivennen, men Dagen. Herefter kaldte han sig selv for "Commandersergeant og Literatus" (No. 368), i stedet for som indtil da "Bogtrykker og skrivtstøber" (No. 367.